Transport och snöröjning i Hagfors med omnejd

Företaget har stor erfarenhet att transportera varor för kyl, frys och värme. I övrigt har åkeriet en hjullastare som används för snöröjning i Hagfors kommun samt Peab Företaget har 6 st. bilar som är medlemmar i LBC WETAB, tre kör för Färdig Betong i Sunne och Arvika betongbilarna kör främst i Värmland. En anläggningsbil som kör grustransporter i Torsby kommun och vinterväghållning för Skanska Sverige AB i Nordvärmland. Två bilar kör asfalt för Skanska asfalt, en av bilarna sköter även vinterväghållning för Peab.

Samt en bil kör åt Konsum Värmland i Klaraälvdalen och Hagfors. En lastväxlare med kran kör för Hagfors kommun, samt en redskapsbärare som sköter vinterväghållning på GC-vägar för Peab. En bil kör för virkestransporter för VSV.

Fastigheter

Vi har även ett handelsbolag - HB Ambe. Genom detta bolag äger vi fastigheter och har uthyrning av lägenheter.

Emanuelssons Åkeris Policy

Vi skall vid varje arbetstillfälle och med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser och förutsättningar arbeta för:
• Att sälja och leverera tjänster till överenskomna specifikationer och krav.
• Att minska miljöeffekterna från våra fordon och maskiner.
• Att ständigt förbättra vår verksamhet ur kvalitets-, arbetsmiljö- och trafiksäkerhetssynpunkter.
• Att förebygga föroreningar och ohälsa i vår verksamhet.
• Att sträva efter att människor inte skadas.
• Att verka för en god arbetsmiljö.
• Att följa aktuell lagstiftning, andra samhällskrav samt med våra kunder överenskomna krav.
• Att uppnå inom ramen för vårt ledningssystem ställda mål
Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är ekonomiskt rimligt, säkerhetsmässigt lämpligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

Ekshärad 2007-09-14

VD/Eric Emanuelsson
Fastställd vid styrelsen 2007-09-14

Övergripande kvalitetsmål:

1. Vi skall hålla avtalad tid och leverera avtalad produkt
2. Hela vår verksamhet skall arbeta mot ständiga förbättringar.

Övergripande miljömål:

1. Minimera miljöpåverkan på mark och vatten
2. Minimera transporternas miljöpåverkan

Övergripande trafiksäkerhetsmål:

1. Att anställda skall följa gällande regler och lagar samt visa hänsyn till andra trafikanter samt bidra till en säkrare arbetsmiljö.
2. Att fordonsparken är i trafikdugligt skick.

Certifieringar

Professionella hemsidor av: