Emanuelssons Åkeri i Ekshärad AB

Idag har vi 20-25 duktiga och ambitiösa anställda i Ekshärad. Företagets huvudsakliga arbete är transport, frakt och även entreprenadmaskinsarbeten samt snöröjning.

Vi är även  återförsäljare för Forankra AB och GPBM Nordic.

Forankra AB är en partner inom lastsäkring och lastoptimering. De erbjuder lösningar för alla typer av lastbärare och transportslag.

GPBM Nordic är en leverantör av portabel energi, belysning och säkerhet mot konsumenter. Inom industrin är de specialister inom batterilösningar.

Kontakt

1955

Åkeriet startades 1955 av Axel Emanuelsson med att köra intransport av mjölk för Klarälvdalens Mejeriförening med två bilar. Anders Emanuelsson övertar en bil 1964 och drev den som enskild firma.

1986

1986 sammanslogs Axel och Anders Emanuelssons Åkerier, Anders är den övertagande parten.

1987

1987 bildade Anders aktiebolag, 1996 köpet Eric Emanuelsson 40 % av aktiebolaget.

1998

1998 blev Eric trafikansvarig i åkeriet.

2006

2006 köpte Eric de resterande 60 % av bolaget och blev därmed ensam ägare av Emanuelssons Åkeri AB.

– Företaget har för närvarande 15-20 st. lastbilar och en hjullastare.